Opning av meirope bibliotek: Skjåk er fyrst i Nord-Gudbrandsdalen