Lions Club Vågå med pengegåve til Vågå Speidargruppe: – Dette kjem godt til nytte