foto
Dottera Berit Bergheim var glad for at utstillinga til faren vart gjennomført medan Kjell er i god form. Den snart 90 år gamle fotografen sette også stor pris på å få synt fram bilda sine. Foto: Arve Danielsen

Vågå er heldige som har ein Kjell Andersen