– Alle vil ikkje få innfridd fyrstevalet sitt

foto