Meiner det kan bli aktuelt å innføre nasjonale koronatiltak

foto