– Det er motiverande å skrive om noko som har gått bra