Ungdomssteget vart sett på prøve i «Kompani Skulen»

foto