Vedlikehald i tunnelar til slutten av november - stengingar må til