Steinblokker ovafor bustadfelt utgjer inga fare for hus

foto