Inviterer til gratis konsert som takk for innsatsen under pandemien