Fylkeskommunen tek over ansvaret for ferister på fylkesvegar