– Mange takk for drivhuset!

foto
– Mange takk for drivhuset! Her trivst brukarane våre svært godt, fortel Stine Sva og Asta Runhild Turtum i Dagsenteret for heimebuande demente. Til høgre: Kristine Berg, leiar i Lom demensforeining og Kjell Arne Vole, lærar ved bygg og anleggsteknikk ved den vidaregåande skulen i Lom. Foto: Vigdis Kroken