Landsfestivalen: Bjørn Kåre skal framføre 63 melodiar på fire dagar