foto
– Folkedansen er ikkje nokon museumsgjenstand. Det er når ein brukar dansen at den blir levande og halde i live, seier Live Visdal. Nyleg vart ho tildelt stipend for folkedansarar frå Innlandet fylkeskommune. Foto: Arve Danielsen

– Dansen er min måte å uttrykke meg på