Overtaking av det nye bufellesskapet: – Dette vart bra