Friviljugsentralane i Ottadalen vil miste èin million kroner i støtte frå 2021