99,8 prosent av befolkninga vil i løpet av 2017 ha 4G frå Telenor.

I Ottadalen vil utbygginga av nettet vera ferdig i løpet av fyrste halvår neste år.

Da skal dekninga vera slik:

•Vågå 99,9% utandørs dekning, 91,4% arealdekning

•Lom 90,2% utandørs dekning, 79,5% arealdekning

•Skjåk 99,9% utandørs dekning, 80,9% arealdekning

Telenor vil arbeide vidare med utbygging av 4G+, som vil gjeva enda større fart på nettet.

På Telenor si heimeside kan ein sjekke dekninga. Foto: Skjermdump