Lokalt «låggå» inngangsparti på Sognefjellshytta

foto