Sju har søkt stillinga som regionrådsleiar i Nord-Gudbrandsdalen:

Helge Båtstad (student Tromsø), Ole T. Muriteigen (ordførar Sør-Fron), Inger O. Sverkmo (prosjektleiar Lom), Maria E. Tarhow (medinstruktør Ringebu), Øyvin Stadeløkken (arbeidssøkjar Lalm), Frode Damstuen (konstituert dagleg leiar av regionrådet Vågå), Kari S. Hoff (dagleg leiar Vingrom) og Bjørg Aa. Vole (dagleg leiar for Opplæringskontoret Brimikjøken Vågå).