Bondelag landet rundt mobiliserte tysdag efta ved å tenne bål mot regjeringas landbruksmelding. Bøndene meiner regjeringa er i ferd med på å rasere jordbruket i utkant-Noreg ved å leggje til rette for ei enda sterkare sentralisering av næringa.

Bønder både i Lom og Skjåk var med på markeringa tysdag.

Les meir i Fjuken på papir torsdag.