Sylfest vart takka for sin innsats for fred på frigjeringsdagen