Føreslår å fremje motsegn mot reguleringsplan for Fjellsida Lemonsjøen

foto