Justering av festegrunn på Gjendeosen og Reinsvangen