Det blir stadig færre mjølkeprodusentar i Lom og Skjåk. Nå blir det gjort noko for å stoppe nedgangen.