– Eit så omfattande prosjekt vil bringe med seg både positive og negative ringverknader