Mange gevinstar ved å ta vare på kulturminne

foto