Skift batteri i alle røykvarslarane dine, og sjekk om dei virker. Er røykvarslaren meir enn 10 år må han bytast ut med ein ny, seier ekspertane.

Alle undersøkingar syner at røykvarslarar redder liv. Ein må ha minst ein varslar i kvar etasje, gjerne seriekopla. Røykvarsleren bør festast midt i taket, og minst 40 centimeter frå veggen.