Rift om ladeplassane i Bismo - Tesla stadfestar at stasjonen er populær