Grunnarbeidet er ferdig og utstyret på plass

foto