Utbygging av breiband i Sjodalen og Gjende: Næringslivet bidreg sjølv