Skredet i Vikedalom: 80 meter breitt og 1,5 meter høgt