Desse får tilskot frå kraftutbyggingsfondet i Skjåk

foto