Vågåjenter på pallen med poteter frå Sve på forretningsplanen