– Beklageleg at Nasjonalparkriket ikkje fekk sett evalueringa før utsending