Fylkesveg 2640 ved Sagodden i Lom er stengt på grunn av steinsprang.

Entreprenør og politi er på staden.

Politiet melder at det er prat om eit mindre ras som har gått over vegen.

Raset som starta cirka 50 meter oppe i skråninga, er blanding av stein, jord og snø, og er cirka 20 meter breidt.

Cirka fem meter av autovernet er skada. Ingen personar eller køyretøy er skada.

Vegen ser heil ut og det trengs berre rydding.

SISTE:

Vegen er rydda og opna att for trafikk.

Entreprenør og politi er på staden måndag morgon. Foto: Fjuken-tipsar