Nok ei vellykka julesalsmesse for det driftige husflidslaget