Det skriv Vågå brannvesen på si Facebook-side.

Det er sendt ut oransje farevarsel om svært mykje regn for delar av Austlandet og Trøndelag. Det er meldt store nedbørsmengder i distriktet frå tidleg måndag morgon og til langt utover tysdag.

Området for farevarselet måndag og tysdag. Foto: Meteorologisk institutt

Vassføringa vil auke i bekkar og elver i løpet av måndag på grunn av uvanleg mykje nedbør. I fylgje Meteorologisk institutt kan dette føre til omfattande overfløymingar, erosjonsskader og flaumskader på utsette stader.

Årsaka er at det er venta lokalt mykje regn og kraftige regnbyger, opp mot 80 millimeter på måndag, og over 100 millimeter i løpet av to døgn frå måndag til tysdag. Dette kan føre til mykje overvatn.

Det er også stor fare for flaum og jordskred, og det er sendt ut farevarsel på oransje nivå, noko som betyr at bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett.

– Det er meldt store nedbørsmengder i distriktet. Dette medfører at fara for lokale jordskred vil auke, dette spesielt i mindre sidevassdrag og bratte skråningar, opplyser Vågå brannvesen, og kjem med fylgjande generelle råd:.

– Hald deg oppdatert på utviklinga av vêret, skred- og flaumsituasjonen, og følg med på vêrradaren. Hald deg unna bratte skråningar, bekkar og elveløp med stor vassføring. Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for grus, søppel, kvist og lauv.

Hald deg oppdatert på Varsom.no.