Kommunedirektøren i Skjåk: Seier ja til å ta imot 20 flyktningar i 2023

foto