Bakke månadens friviljug: – Eg er stolt over å få prisen