Skuffa over manglande opplandsrepresentasjon, men meiner regjeringsskiftet er ein restart for disktrikta