Utsett frist for kvalitetssikring av nye rettslokal