foto
- Eg håpar at dykk i ein stressa kvardag kan ta dykk tid til å kvile augo på dette biletet og at det kan gje dykk noko å tenkje over, sa ordførar Harald Sve Bjørndal. Foto: Kari Margot Odnes

Avduka nytt kunstverk på Vågåmo skule