- Eg håpar at dykk i ein stressa kvardag kan ta dykk tid til å kvile augo på dette biletet og at det kan gje dykk noko å tenkje over, sa ordførar Harald Sve Bjørndal. Foto: Kari Margot Odnes

Avduka nytt kunstverk på Vågåmo skule

Det var høgtideleg stemning med kulturinnslag, applaus og jubel da det nye kunstverket Vågå kommune har kjøpt av Anna Gudmundsdottir vart avduka.