– Innfrir ikkje på inntektsløft

foto
– Oppgjeret må bidra til at bondens inntekt faktisk kjem nærare andre grupper i samfunnet, seier Elisabeth Gjems, leiar i Innlandet Bondelag. Foto: Innlandet Bondelag