Arnt Joar Bråten med ny CD-singel: – Eg håpar teksta kan bety noko for andre

foto