Spel- og dansarlaget gav bort song, dans og musikk til småskulesteget