Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen melder fredag kveld at det har gått eit steinsprang på rv15 ved Byrbergtunnelen på grensa mellom Lom og Vågå.

I fylgje vegvesenet skal det vera mogleg å passere for trafikken. Entreprenørar er på veg til staden for å rydde opp fredag kveld.