Flytting av biblioteket i Vågå: - Attraktivitet er også viktig