Dei neste månadene må ein rekne med auka flytrafikk