– Vi kan ikkje bli sitjande og vente på at lynet skal slå ned