Politibetjentar og almenningsstyrar blant dei 43 søkjarane til SNO Breheimen